Systemy Select

SelectDryer IR/TL i UV - systemy suszenia i utrwalania w maszynach ROLAND

SelectAirStation - opcjonalny centralny system zaopatrzenia w powietrze

SelectAntistatic - system jonizacji

SelectCompressor - kompresor śrubowy do wytwarzania odpowiednio skompresowanego powietrza.

SelectCleaningSystem- automatyczny system mycia do obciągów i cylindrów dociskowych

SelectPowderSystem - proszkownica.

SelectDampeningStation - system kondycjonujący mieszankę nawilżającą.

SelectDampeningFiltration - system filtracji mieszanki nawilżającej

SelectCombiCenter - system kondycjonujący mieszankę nawilżającą, jak również klimatyzujący zespoły farbowe.

SelectCoating System - kontrolowany system lakierowania.

SelectInkSupply - system zaopatrzeniaw farbę.