Bufory

Ilość problemów powstałych na skutek niewłaściwych parametrów roztworu nawilżającego może być długa. Odkładanie się farby na obciągu, nadmierna emulsyfikacja, słabe schnięcie (utrwalanie się) farby, mazanie, efekty korozji form drukowych i wiele innych. Wiele niepożądanych efektów może być spowodowanych niewłaściwym dodatkiem buforowym. Używając certyfikowanych dodatków buforowych printcom możesz się zabezpieczyć przed wieloma problemami w druku.

Dodatki buforowe printcom® są stosowane od wielu lat w tysiącach maszyn na całym świecie. Ich główną przewagą nad konkurencyjnymi rozwiązaniami jest szeroki zakres testów w zakresie stosowania na maszynach manroland. Podstawowe testy uwzględniają np. ochronę antykorozyjną, ale nie długotrwałe oddziaływanie na określony typ i elementy maszyny drukarskiej.

Proces testowania dodatków buforowych printcom® obejmuje:
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego
Właściwe warunki oczyszczania formy drukowej w trakcie pracy
Odporność na zanieczyszczenia
Możliwość uzyskiwania dużego “okna” farbowo – wodnego, brak efektu tonowania
Właściwa praca w przypadku specjalnych aplikacji, np. foliowania na zimno
Praca z farbami specjalnymi (np. metalicznymi, UV kryjącymi)
Brak efektu przybierania farby na wałkach wodnych
Właściwe parametry przewodnictwa roztworu nawilżającego

Tylko najlepsze dodatki buforowe otrzymują certyfikat jakości printcom®.