VLGA

Op al onze diensten en leveringen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de VLGA van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 40530607.  
https://www.vlga-umg.eu/nl