Service op afstand

Wanneer de productie wordt onderbroken door een breuk, wordt printservices® onmiddellijk geïnformeerd. In functie van het type pers, wordt de foutmelding doorgegeven aan onze service techniekers die 24/7 beschikbaar zijn via een druk op een knop of via telefoon. Op die manier kan de job verdergezet worden met een minimum aan vertraging.

printservices® biedt onmiddellijke assistentie voor alle vellenpersen. Van zodra er een foutmelding binnenkomt, stelt een service technicus zeer snel een diagnose op afstand en contacteert de operators ter plaatse om te beslissen welke maatregelen er moeten getroffen worden. Op die manier kunnen de meeste problemen via support op afstand opgelost worden wat op zijn beurt stilstandtijden vermindert en verplaatsingskosten voorkomt.

Preventieve analyse op afstand. Via regelmatige analyse van de pers op afstand, kunnen zwakke punten snel vastgesteld en rechtgezet worden in samenspraak met de klant vooraleer zij problematisch worden. Een ander voordeel: de duurtijd van de benodigde servicewerkzaamheden kan tijdig ingepland worden in de productieplanning.