Adatvédelmi szabályzat

Manroland Magyarország Kft.

Updated at: 18/04/2023

1.Áttekintés
1.1.Cégünk komolyan veszi az Ön adatainak védelmét és biztonságát. Üzleti életünk részeként gyűjtünk és használunk információt illetve „adatot” Önről annak érdekében, hogy fenntartsunk, illetve tovább fejlesszük a kapcsolatunkat Önnel. Adatvédelem és biztonság tekintetében meg kívánunk felelni a Data Protection Act 2018 (‘2018 Act’) és az Európai Parlament és a Tanács Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, röviden: GDPR) előírásai szerinti jogszabályi kötelezettségeinknek. Kötelességünk tájékoztatást adni adatvédelmi szabályainkról.
1.2.Ez az általános szabályzat minden személyes adatra vonatkozik, amelyet tárolunk.
1.3.A cégünk a jelen szabályzatban leírt módon védi adatainak biztonságát.
1.4.Az adatokat addig tároljuk, ameddig azokra szükség van a rögzítés időpontjában felmerült eredeti cél érdekében, vagy addig, amíg 7. rész szerinti hozzáférési kérelemben a törlést kérik.
1.5.Ez a szabályzat leírja, hogyan tárolja és használja a cégünk az Ön információját és elmagyarázza, hogy Ön milyen jogokkal rendelkezik ezen adatok tekintetében.
2.Adatvédelmi elvek
2.1.A személyes adatokat hat „Adatvédelmi elv” betartásával kell feldolgozni. Ezek:

a feldolgozásnak korrektnek, jogszabályoknak megfelelőnek és átláthatónak kell lennie;
az adatgyűjtésnek és feldolgozásnak csak előre meghatározott, világos és törvényes célja lehet;
megfelelő, fontos és a cél eléréséhez szükséges mértékű adatok feldolgozása lehetséges;
az adatoknak pontosnak és helyesnek kell lenniük. Minden helytelen adatot törölni vagy késedelem nélkül javítani szükséges;
nem szabad tovább megőrizni az adatokat, mint ami a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges; és
a feldolgozásnak biztonságosnak kell lennie.

Ezen elvek betartásáért felelősek vagyunk, és bizonyítanunk kell tudni az ezeknek való megfelelésünket.
3.Hogyan védjük a személyes adatokat
3.1.A „személyes adat” azokat az információkat jelenti, amelyek egy létező személyre vonatkoznak, és amelyek önmagukban, vagy azokkal az információkkal együtt, melyek valószínűleg a birtokunkba kerülhetnek, alkalmasak ezen személy azonosítására.
3.2.Ez a szabályzat minden személyes adatra vonatkozik, akár elektronikusan, akár papíron, vagy más módon tároljuk.
3.3.Amennyiben weboldalunkra látogat, a szervereink alapértelmezésben tárolják az Ön internetszolgáltatójának adatait, azt a weboldalt, ahonnan ellátogat hozzánk, az Ön által nálunk meglátogatott oldalakat, valamint látogatásának dátumát és időtartamát.
3.4.A személyes adatok normál üzleti tevékenységünk során jutnak birtokunkba.
3.5.A személyes adatok tartalmazhatják az alábbi kategóriákat részben vagy egészben:

név;
e-mail cím;
cég neve;
cég címe;
az Ön neme;
Skype címe;
mobiltelefon száma;
beosztása;
3.6.Megjegyzés: Alkalmazottainkról részletesebb adatokat tárolunk, de ezekre külön előírás vonatkozik.
3.7.Semmilyen információt nem tárolunk, melyet a GDPR különleges adat kategóriaként kezel.
3.8.Amikor a weboldalunkon videót tekint meg, ezt a lehetőséget a Youtube biztosítja, az Ő szabályozásukat az Ő internetcímükön találja.https://policies.google.com/privacy?hl=en
4.Hogyan definiáljuk az adatkezelés fogalmát
4.1.„Adatkezelés” alatt a személyes adatokkal végzett összes tevékenységet értjük, például:

adatgyűjtés, adatrögzítés, rendezés, strukturálás, tárolás;
adatátvétel vagy módosítás;
visszakeresés, egyéb felhasználás;
adatátvitel, terjesztés, rendelkezésre bocsátás;
sorba rendezés vagy összevonás; és
korlátozás, megsemmisítés vagy törlés.

Ebbe beletartozik a személyes adatok kezelése egy tárolási rendszer részeként vagy egy automatikus rendszer által.
5.Hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?
5.1.Cégünk az Ön személyes adatait a 2018 Act. előírásainak megfelelően kezeli.
5.2.Műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket léptetünk életbe, hogy elkerüljük a véletlen vagy szándékos manipulációt, adatvesztést, sérülés vagy illetéktelen személyek hozzáférését. Adatkezelésünk során használunk titkosítást, jelszavas védelmet és biztonsági mentéseket.
5.3.Személyes adatokat kezelünk:

miközben szerződéses kötelezettségeinket teljesítjük (eladási vagy beszerzési szerződések és ajánlatok) vagy
amikor úgy gondoljuk, hogy jogosultak vagyunk felhívni az Ön figyelmét termékeinkre, vagy cégünk, cégcsoportunk tevékenységére.
amikor erre jogszabály kötelez minket.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel semmilyen más célra anélkül, hogy Önt erről értesítenénk, illetve tájékoztatnánk, hogy milyen jogszabályi alapon tesszük ezt.
6.Személyes adatainak megosztása
6.1.Időnként megoszthatjuk az Ön személyes adatait cégcsoportunkkal, szerződéses partnereinkkel, képviseleteinkkel, hogy az Önnel kapcsolatos szerződéses kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk, vagy törvényes érdekünk védelmében.
6.2.Ezektől a cégektől elvárjuk, hogy az Ön személyes adatait bizalmasan és biztonságosan kezeljék és védjék a törvényeknek és saját szabályozásunknak megfelelően. Az Ön személyes adatainak kezelését csak törvényes módon engedélyezzük, a megosztás céljának érdekében és iránymutatásainak megfelelően.
6.3.Nem tesszük elérhetővé az Ön személyes adatait harmadik személynek, kivéve a 6.1 és 6.6 pont szerinti eseteket.
6.4.Az Ön személyes adatait nem adjuk ki az Európai Gazdasági Térségből. Ha erre mégis sor kerülne, arról értesítjük és tájékoztatást adunk milyen módon védjük az Ön adatainak biztonságát.
6.5.A speciális GDPR alkalmazotti szabályozás tartalmazza, hogyan védjük alkalmazottaink adatait.
6.6Google reCAPTCHA
This service (e.g. for contact forms, and newsletter registrations) is used for purposes of identification and to prevent the services provided from being misused by machines. “Captchas” are generated and verified on application servers from Langley Holdings PLC. No data is transmitted to third parties in the process.

Data processed:

IP address
Click path
Time spent on the site
Website visitor behavior
Browser language
User input
Javascript objects
Browser plug-ins

The legal basis for the use of reCAPTCHA is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a GDPR.
The privacy policy of the data processor can be found here. https://policies.google.com/privacy?hl=en
You can find an overview of the cookies set by reCAPTCHA, including the storage period, below:
Name: _grecaptcha
Provider: Google reCAPTCHA
Description: is used to provide spam protection
Expiration: session cookie
6.7Meta Pixel (formerly Facebook Pixel)

Our website uses pixels from Facebook/Meta to measure the conversion of visitor actions. The provider of this service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. The data collected is anonymous for us as the operator of this website, we cannot draw any conclusions about the identity of the users. The data is additionally processed by Facebook for its own purposes in accordance with the Facebook Data Use Policy. The use of this service is based on your consent according to Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO and §25 para. 1 TTDSG. The consent can be revoked at any time. https://de-de.facebook.com/about/privacy/) https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

6.8.Amennyiben harmadik személynek hozzáférése volna személyes adatokhoz, biztosítjuk, hogy rendelkeznie kell megfelelő szabályzattal az adatvédelemre, mely megfelel a GDPR követelményeinek és elveinek.
7.Tájékoztatási Kérelem
7.1.Amennyiben valaki tudni szeretné, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Róla, küldenie kell egy Tájékoztatási Kérelmet (Subject Access Request = SAR). A kapcsolattartó személyét a 8.2 bekezdés tartalmazza. A válaszadásra egy hónap áll rendelkezésre, kivéve, ha a kérés komplex vagy sok adatot érint, ebben az esetben válaszadási idő további két hónappal meghosszabbítható.
7.2.A tájékoztatás általában ingyenes.
8.Az Ön jogai
8.1.Önnek joga van megtudni, milyen személyes adatait dolgozzuk fel, hogyan és milyen szabályozás alapján.
8.2.A 7.1 és a 8.3-tól 8.8 pontig terjedő kérdésekben írásos megkeresést kell küldenie a következő e-mail címre: privacy@manrolandsheetfed.com
8.3.Önnek Tájékoztatási Kérelem formájában (lásd 7-es bekezdés) joga van megtudni, milyen személyes adatokat tárolunk.
8.4.Kérheti hibás személyes adatainak javítását.
8.5.Kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben erre nem volt törvényes felhatalmazásunk.
8.6.Kérheti, hogy a személyes adataihoz való hozzáférést korlátozzuk már a törlési, módosítási, jogi kifogási kérelmének időpontjától.
8.7.Jogában áll személyes adatainak feldolgozását megtagadni abban az esetben, ha a mi eljárásunk ugyan jogos, de Ön úgy gondolja, hogy az Ön jogai és érdekei fontosabbak és erre minket felkér.
8.8.Kifogással élhet, amennyiben az Ön személyes adatait direkt marketing céljára használjuk fel. Lehetőséget adunk az Ön számára, hogy a jövőbeni direkt e-mail kampányokról leiratkozzon, de megtarthatjuk személyes adatait, amennyiben jogos üzleti okok miatt ezt szükségesnek ítéljük.
8.9.Jogában áll tájékoztatást kapni, amennyiben egy adatvédelmi incidens merül fel az Ön személyes adataival kapcsolatban.
8.10.Önnek joga van panasszal fordulni az adatvédelmi felelősünkhöz (lásd 8.2 pont) vagy az adatvédelmi hatósághoz.

NAIH https://www.naih.hu

1. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

2. Twitter: https://twitter.com/en/privacy#update

3. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. Youtube/Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

5. dotmailer: https://www.dotmailer.com/terms/privacy-policy/