InlineInspector 2.0

Bezchybná produkce

Společně s nárůstem rychlosti tisku roste i snaha udržet kvalitu tisku dlouhodobě na vysoké úrovni. InlineInspector odhalí i ty nejmenší pecky, cákance, škrábance, faldy, pruhování, mazání nebo skvrny stejně spolehlivě, jako odhalí změny v barevnosti nebo chyby v potiskovaném materiálu. Chybné archy jsou označeny a automaticky odstraněny pomocí InlineSorter.

QualityMask
Maska, definovaná v předtiskové přípravě, umožňuje na základě definovaných oblastí různou úroveň citlivosti inspekce. Zvláště u obalů nebo krabiček ze skládačkového kartonu mohou být některé nepodstatné oblasti archu vyloučeny z detekce chyb.

Porovnání s PDF
Tento systém porovnává tištěný obraz s předlohou definovanou zákazníkem ve formátu PDF. Tato funkce je velmi jednoduchá: potom, co je PDF s předlohou zákazníka načteno do řídícího pultu, je referenční arch (OK arch) porovnán s PDF. Rozdíly mezi PDF a referenčním archem jsou zobrazeny tiskaři k odsouhlasení (přijmutí nebo odmítnutí). Při následné produkci jsou všechny archy porovnávány s referenčním archem. PDF porovnání tak nabízí od začátku objektivní a srozumitelnou kontrolu kvality produkce.

Výhody zařízení InlineInspector

  • Zdokumentování kvality
  • Výrazná redukce reklamací
  • Redukce makulatury a přídavků
  • Usnadňuje obsluhu stroje
  • Je nutností pro tiskárny kladoucí důraz na kvalitu
  • Nutnost pro zefektivnění výrobních procesů
  • Významný marketingový nástroj pro tiskárny
  • Vyšší rozlišení při použití vícekamerového systému