Upgrades

Měnící se podmínky na trhu, případně změny v technologiích, si žádají modernizaci zařízení i mezi investičními fázemi. Služba printservices® nabízí různorodé způsoby jak dodatečně zvýšit efektivitu výroby a hodnotu produktu. Upgrade je dostupný pro všechny tiskařské systémy a produkty printnetwork®.

Při vývoji našich modernizačních balíčků neustále využíváme naše rozsáhlé zkušenosti z praxe. Díky tomu se naši zákazníci dokáží lépe prosadit v prostředí trhu s tiskařskými produkty. Ať se jedná o rozšíření portfolia produktů, navýšení výkonu a kvality, či záležitosti spojené s ochranou životního prostředí.