Servis na dálku

V případě, že výrobu přeruší porucha, je okamžitě informován systém printservices®. V závislosti na tiskařském systému je problém pouhým stiskem tlačítka nebo jedním telefonátem nahlášen našim servisním technikům, kteří jsou k dispozici non-stop 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Díky tomu může práce pokračovat s minimálním možným zdržením.

printservices® nabízí rychlou asistenci pro všechny archové stroje. Servisní technik ihned po obdržení zprávy o poruše provede diagnostiku na dálku a kontaktuje obsluhu stroje s návrhy na možné řešení. Díky tomu je možné vyřešit většinu problémů na dálku, což zkracuje dobu výpadku a redukuje náklady na cestování.

Preventivní analýza na dálku. Pomocí pravidelné analýzy na dálku je možné včas odhalit a po dohodě se zákazníkem opravit slabá místa tiskařského systému, dříve než způsobí problém. Další výhodou je možnost zvolit vhodný čas zásahu s ohledem na plán výroby.