SelectSystems

SelectDryer IR/TL a UV sušící zařízení pro tiskové stroje ROLAND.

SelectAirStation opční umístění dmychadel do odhlučněných skříní.

Select Antistatic ionizační zařízení.

SelectCompressor Screw-type šroubový kompresor pro vytvoření potřebného množství tlakového vzduchu.

SelectCleaningSystem automatické mycí zařízení ofsetových a tlakových cylindrů.

SelectPowderSystem poprašovací zařízení.

SelectDampeningStation Fountain zařízení pro přípravu vlhčícího roztoku.

SelectDampeningFiltration Fountain zařízení pro filtraci vlhčícího roztoku.

SelectCombiCenter kombinované zařízení pro přípravu vlhčícího roztoku a temperaci barevníkových jednotek.

SelectCoating System Pressure komorová stěrka s regulací tlaku.

SelectInkSupply automatické zásobování barvou.