บริษัทแม่ประกาศผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในครึ่งปีแรก 2561

Interim Trading Statement 2018

Langley Holdings plc, กลุ่มบริษัทวิศวกรรมและอตุสาหกรรมที่หลากหลายได้ประกาศผลการดำเนินงานของครึ่งปีแรกสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยมีรายงานผลกำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 43.5 ล้านยูโร จากรายได้รวมทั้งหมดอยู่ที่ 398.2 ล้านยูโร

Mr.Tony Langley ประธานกลุ่มบริษัทฯ ได้กล่าวถึงรายงานผลการดำเนินวานว่า” จากผลการดำเนินงานที่ออกมาถือว่าเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ทั้งสิ้นโดยภาพรวมแล้วเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง” สำหรับการคาดการณ์ผลกำไรรวมทั้งปีก่อนหักภาษีอยู่ที่ประมาณ 102.2 ล้านยูโรจากการคาดการณ์รายได้รวมทั้งหมดที่ 922 ล้านยูโร

Langley ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจากผลการดำเนินงานของทั้ง 5 กลุ่มในหน่วยงานต่างๆ โดยภาพรวมเป็นไปอย่างที่คาดไว้, และในภาพรวม ณ ปัจจุบัน ถือว่าผลการดำเนินบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยคำสั่งซื้อมูลค่า 314.1 ล้ายยูโร, สินทรัพย์รวมสุทธิ 678.8 ล้านยูโร เงินสดสุทธิ 350.3 ล้านยูโรโดยปราศจากหนี้สิน

Download รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2561 ได้ที่นี่

Langley Holdings plc เป็นกลุ่มบริษัทฯ เอกชนด้านวิศวกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายในสหราชอณาจักร UK โดยมีหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี, ฝรั่งเศส และบริษัทในเครืออีกมากกว่า 80 สาขาทั่วโลก, กลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ผลิตอุปกรณ์ที่เป็น mission-critical ตั้งแต่ระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูล, เครื่องจักรสำหรับโรงงานปูนซีเมนต์ และโรงงานเหล็กรวมไปถึงสายการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร, อุปกรณ์การเชื่อมสำหรับยานยนต์ และการผลิตเครื่องพิมพ์

กลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1975 โดย Mr.Tony Langley ประธานบริษัทคนปัจจุบัน, และปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 4,300 คนทั่วโลก