เชิญร่วมงานแสดงต่างๆในปี 2016 ของเราได้ดังต่อไปนี้

งานแสดง

สถานที่

วันที่

ที่ตั้ง

Drupa Dusseldorf, Germany 31st May - 10th June 14 - C21
Print Show NEC Birmingham 11th - 13th October TBA