ROLAND 700 Evolution มาตรฐานใหม่แห่งเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์

วิวัฒนาการแห่งตำนาน

ROLAND 700 EVOLUTION คือการมาแทนที่ของทั้ง ROLAND 700 HS และ ROLAND 700 Direct Drive บนแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมด,การออกแบบจากพื้นฐานผสมผสานกับความทันสมัย และรูปแบบที่ดูล้ำยุค ROLAND 700 รุ่นล่าสุด ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่มากมาย, วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ได้เพิ่มประสิทธิภาพ, เพิ่มผลผลิต, การทำงาน และคุณภาพ ให้อยู่ในระดับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ซึ่งส่วนที่ได้มีการพัฒนาขึ้นใหม่เหล่านี้ได้แก่การออกแบบใหม่ล่าสุดของโต๊ะควบคุมพร้อมด้วยระบบการควบคุมแบบสัมผัส, หน่วยป้อนที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้สามารถป้อนกระดาษได้ดียิ่งขึ้น และลดการสูญเสีย, เทคโนโลยีสายพานลมดูดแบบใหม่ของ Manroland สามารถรองรับกองกระดาษได้ราบเรียบยิ่งขึ้น, หน่วยน้ำที่ได้รับการออกแบบใหม่, ลูกปืนแบริ่งชนิดใหม่ซึ่งสามารถลดแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อใช้งานร่วมกับซอฟท์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่สอดคล้องกับรอบของการล้างทำให้ลดเวลาหยุดเครื่องได้มากขึ้น. ผลที่ได้คือประสิทธิภาพการผลิตที่มาพร้อมกับคุณภาพ และต้นทุนที่ต่ำกว่า

คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้