Aupasys

ระบบการเลื่อนพาเลทอัตโนมัติ (Automatic Pallet System)

Aupays เป็นระบบการเลื่อนพาเลทอัตโนมัติของ Manroland ตั้งอยู่บนพื้นฐานการออกแบบชั้นเลิศ และสามารถที่จะอัพเกรดความเป็นอัตโนมัติได้ตามความต้องการ. มันถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานและช่วยเพิ่มผลผลิต และลดการสูญเสีย อีกทั้งยังทำงานร่วมกันกับเครื่องพิมพ์อีกด้วย