QuickChange Technologies

QuickChange Air งานพิมพ์ที่กำหนดปริมาณลมตามความต้องการไว้สำหรับทุกๆจุดผ่านโต๊ะควบคุม

QuickChange Clamp แคล์ปสำหรับการเปลี่ยนแม่พิมพ์หน่วยเคลือบอย่างรวดเร็ว

QuickChange Coating สำหรับการเปลี่ยนน้ำยาเคลือบอย่างรวดเร็ว

QuickChange PPL Coating: การเปลี่ยนแม่พิมพ์หน่วยเคลือบแบบอัตโนมัติ

QuickChange Color: การไหลของหมึกสามารถกำหนดได้ล่วงหน้าใน 3 ทิศทางที่ต่างกัน. จ่ายหนักที่ด้านหน้า, จ่ายแบบปกติ, จ่ายหนักที่ด้านหลัง และสามารถกำหนดลำดับการจ่ายของลูกหมึกเพื่อลดการสูญเสียเมื่อเริ่มพิมพ์

QuickChange Color Plus: ระบบการปรับสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยให้การกำหนดการปล่อยหมึกล่วงหน้ามีความเหมาะสมสูงสุด

QuickChange Infeed: การกำหนดฉากหน้าทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและสามารถเลือกได้อย่างอัตโนมัติ

QuickChange Job สามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานได้อัตโนมัติระหว่างการเปลี่ยนงาน

QuickChange Job Transferter การปรับความสูงของกริปเปอร์โมส่ง และกริปเปอร์อินฟีดแบบอัตโนมัติตามความหนาของแผ่นพิมพ์ ทำให้การเปลี่ยนจากวัสดุบางไปเป็นวัสดุหนาได้อย่างง่ายดาย

QuickChange Surface ที่ผิวรางหมึกเคลือบด้วยสารพิเศษที่ง่ายต่อการทำความสะอาด และช่วยประหยัดเวลา

QuickChange Wash ระบบการล้างลูกหมึกแบบรวดเร็ว