Inline Systems

ROLAND InlineCoater

เพิ่มความหลากหลายให้สิ่งพิมพ์ด้วยหน่วยเคลือบหนึ่งหน่วย หรือสองหน่วยเคลือบ

ROLAND InlineCoater Smart
มีความยือหยุ่น, เป็นระบบการเคลื่อนแบบสวิงเหมาะสำหรับที่มีการเคลือบเป็นครั้งคราวและการเคลือบแบบทั้งแผ่นบนกระดาษ หรือกระดาษแข็งที่ไม่หนามากนัก ซึ่งเป็นแบบประหยัดทางเลือกหนึ่งเมื่อเทียบกับหน่วยเคลือบแบบปกติ

ROLAND InlineColorPilot
ระบบการตรวจค่าสีแบบ inline เพื่อจับข้อผิดพลาดและปรับให้ถูกต้องอัตโนมัติ แม้ว่ามีการเบี่ยงเบนของสีไปน้อบมากๆ. ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเตรียมพิมพ์ และทำให้แน่ใจได้ว่าจะรักษาคุณภาพระดับสูงได้คงที่ตลอดการทำงาน

ROLAND InlineFoiler
เทคโนโลยีโคลว์ฟอยล์ (InlineFoiler) เป็นมิติใหม่ในการออกแบบและคุณภาพของการพิมพ์ฟอยล์โดยปราศจากข้อจำกัดเมื่อเทียบการเคลือบฟอยล์โดยใช้ความร้อน (hot-foil stamping) การทำงานแบบทดรอบยังช่วยให้ลดปริมาณการสูญเสียฟอยล์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

ROLAND InlineImpress
กระบวนการที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทำให้กล่องเกิดเป็นสามมิติ และรู้สึกถึงผิวสัมผัสได้

ROLAND InlineInspector
ระบบการตรวจสอบแผ่นพิมพ์สามารถจับได้แม้ข้อผิดพลาดเพียงน้อยและความไม่สมบูรณ์ของแผ่นพิมพ์ อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับROLAND InlineSorter เพื่อทำให้กองแผ่นพิมพ์ปราศจากของเสีย

ROLAND InlineObserver
กล้องสำหรับการตรวจจับการเดินของแผ่นพิมพ์เพื่อการปรับตั้งที่รวดเร็วของระบบพากระดาษ

ROLAND InlinePerfector 
ระบบกลับกระดาษที่มีขนาด 2 เท่าของโมผ้ายางทำให้แน่ใจได้ในคุณภาพงานพิมพ์ที่สูงและสม่ำเสมอ อีกทั้งฉากพิมพ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีความเที่ยงตรงด้วยระบบกลไกการจับแผ่นพิมพ์ที่น้อยที่สุด

ROLAND InlineRegister
ระบบการเตรียมสีและฉากพิมพ์ที่เป็นแบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบทำงานร่วมกับระบบ InlineColorPilot

ROLAND InlineSheeter 
ระบบการป้อนกระดาษม้วนแล้วตัดเป็นแผ่น เพื่อเป็นการประหยัดในการจัดหาวัสดุเป็นม้วนเพื่อการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่น

ROLAND InlineSorter 
สำหรับการเปลี่ยนกองกระดาษหรือวัสดุพิมพ์ที่ความเร็วสูง. อุปกรณ์นี้สามารถทำงานร่วมกับ InlineInspector เพื่อให้ได้กองรับที่ปราศจากของเสีย

ROLAND InlineSlitter
ซึ่งถูกวางไว้ในหน่วยพิมพ์สุดท้ายของเครื่องเพื่อผ่ากลางแผ่นพิมพ์ เพื่อทำให้ระบบหลังพิมพ์ที่เป็นเครื่องขนาดเพียงครึ่งเดียวสามารถทำงานได้