ROLAND 200

เครื่องพิมพ์ที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับโรงพิมพ์ที่มีพื้นที่จำกัด

ด้วยพิ้นที่ที่เท่ากันสำหรับเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กทั่วๆไป, ROLAND 200 สามารถให้ผลผลิตได้มากเป็น 2 เท่า

หากพื้นที่การติดตั้งเครื่องพิมพ์ ปราศจากอุปสรรคในการเข้าถึงพื้นที่, เครื่องพิมพ์ขนาด 5 สี สามารถส่งมอบได้แบบประกอบพร้อม และพร้อมที่จะเริมต้นในการผลิตได้ในเวลาอันสั้น

บนพื้นที่ขนาดเพียงแค่ 5.4 m x 2.9 เมตร, ROLAND 200 สามารถถูกติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ และเป็นเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นในเครื่องพิมพ์ขนาดเดียวกันที่สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่ความหนา 0.04 to 0.8 มม. พร้อมด้วยอุปกรณ์การพิมพ์บนวัสดุหนาทำให้การเดินของแผ่นพิมพ์ราบเรียบได้อย่างน่าทึ่ง

เครื่องขนาด 5 หรือ 6 สียังสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยอุปกรณ์หลังพิมพ์แบบ Inline finishing และ หน่วยเคลือบ รวมทั้งการตีรอย (scoring) และการตีปรุ (perforating)