ROLAND 900 XXL

เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่สุดหนึ่งเดียวที่สามารถพิมพ์กลับหน้าในตัวได้อย่างยอดเยี่ยม

สามารถพิมพ์งานขนาด A4 จำนวน 64 หน้าได้ต่อ 1แผ่นพิมพ์ มีให้เลือก 4 ขนาด (7, 7B, 7B+ และ 8) ROLAND 900 XXLแบบกลับหน้าในตัวสามารถที่จะก้าวข้ามความท้าทายของการพิมพ์ออฟเซ็ตขนาดใหญ่

ด้วยอุปกรณ์พิเศษ InlineColorPilot, ROLAND 900XXL ใม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตที่มีระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ แต่ยังให้ความมั่นใจในเรื่องความสม่ำเสมอของสีอีกด้วย และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขึ้นอีกได้ด้วยอุปกรณ์ ROLAND InlineSlitter, ROLAND InlineCoater หรือ double coaters ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีการเปลี่ยนเพลทอัตโนมัติ (APL™) ยังช่วยลดภาระของช่างพิมพ์, เพิ่มความรวดเร็วในการเปลี่ยนงาน และยังช่วยเพื่มความสามารถในการผลิตเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่แบบมาตรฐานทั่วไป


ขณะที่ในกลุ่มสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ และการโฆษณา ณ จุดขาย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง, โรงพิมพ์สามารถที่จะสร้างผลกำไรได้ก็ต่อเมื่อสามารถที่จะผลิตงานและจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง ความสามารถในการผลิตแบบขั้นตอนเดียวของ Manroland พร้อมด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และคุณภาพที่ดีที่สุดเป็นความสมบูรณ์แบบซึ่งทำให้มั่นใจต่อประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น และยังคงรักษาผลกำไรได้ในระดับสูงสำหรับงานพิมพ์ขนาดใหญ และการโฆษณา ณ จุดขาย