ROLAND 700 HiPrint

ความหยืดหยุ่นสูงที่สามารถตอบสนองทุกๆ ความท้าทาย

กว่า 30,000 เครื่องทั่วโลกในกว่า 3,000 รูปแบบ, ROLAND 700 HiPrint ได้สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับความหยืดหยุ่นสูงที่หาตัวจับได้ยากในการผลิตสิ่งพิมพ์

Roland 700 HiPrint สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่ความหนา 0.04 มม. ไปจนถึงกระดาษแข็งหนา 1.0 มม. และรวมถึงแผ่นพลาสติกอีกด้วย, ซึ่งถือเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถรอบตัวอย่างแท้จริง สามารถพิมพ์ได้บนหลากหลายวัสดุ ตั้งแต่กระดาษจนถึงบรรจุภัณฑ์, กล่อง, พลาสติก และวัสดุผสม

ด้วยระบบ Inline coating และ quality control และสามารถออกแบบได้ถึง 12 หน่วยพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์หน้าเดียว หรือพร้อมกันสองหน้า, ROLAND 700 เป็นเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์

HiPrint ได้ถูกออกแบบให้แม่พิมพ์เพลทมีขนาดที่สามารถใช้ทดแทนกันได้กับเครื่องของผู้ผลิตชั้นนำอื่นๆ และยังสามารถติดตั้งระบบ Inline Foiler ได้ในภายหลัง ซึ่ง Manroland ได้รับรางวัลชะนะเลิศ เพื่อเพิ่มมูลค่าและกำไรสูงสุดให้แก่ทุกๆงานพิมพ์