นวัตกรรมขั้นสูงโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์

มากกว่า 150 ปี, ที่ผู้ผลิตงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ยังคงให้ความไว้วางใจในในตำนานที่น่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทป้อนแผ่น Manroland

ด้วยการให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบในทุกขั้นการพิมพ์ของเรา, การปรับแต่งอย่างเหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจบรรจุภัณฑ์เท่าที่จะเป็นไปได้, และการพัฒนาจากข้อเสนอแนะของลูกค้า, ความรู้มากมายในอุตสาหกรรม และแผนงานการวิจัยที่จริงจังอย่างต่อเนื่อง, จากผลที่ได้รับ, คือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่น่าทึ่ง เช่น ระบบ ROLAND InlineFoiler ช่วยให้บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกสามารถสร้างสรรค์งานพิมพ์ให้ไปได้ไกลเกินกว่าขอบเขตของความเป็นไปได้

เครื่องพิมพ์ ROLAND เช่น R700 DirectDrive และ R700 HiPrint ได้กลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของอุตสาหกรรม, มีชื่อเสียงทางด้านความสามารถที่หลากหลายในการพิมพ์ปริมาณมากๆ และความน่าเชื่อถือ รุ่นอื่นๆ สำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงรวมถึงการผลิตแบบขนาดกลางด้วย ROLAND 500, เครื่องพิมพ์ขนาดกลาง พร้อมด้วย ROLAND 700, และขนาดพิเศษ 0B+ และ ขนาด 3B+, ด้วยความเร็วสูงสูดที่ 18,000 แผ่นต่อชั่วโมง

โซลูชั่นของ Manroland สำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ซึ่งสามารถปรับแต่งได้สูงสุดสำหรับงานพิมพ์ที่หลากหลาย ตัวอย่างของโซลูชั่นของการพิมพ์งานบรรจุภัณฑ์, เช่น การติดตั้งเครื่องพิมพ์รุ่น ROLAND 708LV พร้อมด้วยหน่วยเคลือเงาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่งานพิมพ์และเป็นการเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการส่งมอบงานพิมพ์คุณภาพสูงผ่านเครื่องพิมพ์อีกด้วย

สำหรับเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่, ขนาด 5 และ 6 ด้วยเครื่องพิมพ์รุ่น ROLAND 900 ความเร็วสูงสุดที่ 16,000 แผ่นต่อชั่วโมง ซึ่งถือเป็นเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงสำหรับการพิมพ์งานบรรจุภัณฑ์

อะไรก็ตามที่บรรจุภัณฑ์ต้องการ, โซลูชั่นของ Manroland สามารถสนองความต้องการได้, ด้วยการให้บริการจนถึงการส่งมอบงานพิมพ์คุณภาพสูงในทุกๆ ขั้นตอนการทำงาน