InlineFoiler

InlineFoiler ของ Manroland เป็นการตอบโจทย์ของการเพิ่มขีดความสามารถซึ่งทำให้สามารถตอบสนองการสร้างสรรค์งานได้มากกว่า และโดดเด่นสะดุดตาได้มากกว่า

การทำงานของ InlineFoiler, ช่างพิมพ์สามารถที่จะพิมพ์สีทับลงบนแผ่นฟอยล์ได้เลยทำให้เกิดความหลากหลายของสีเพื่มขึ้นโดยการพิมพ์ครั้งเดียว อีกทั้งยังสามารถทำให้เป็นรอยนูน และเอฟเฟ็กซ์ต่างๆ หรือการเคลือบเฉพาะจุดได้เพื่อให้เกิดจุดสนใจได้มากสุด

สามารถติดตั้งได้บนเครื่อง ROLAND 700 และ ROLAND 500 และสามารถที่จะใช้หมึกธรรมดาหรือหมึก UV ก็ได้ InlineFoiler สามารถที่จะพิมพ์และรักษาฉากพิมพ์บนแผ่นฟอยล์ที่พิมพ์ให้มีความแม่นยำได้มากกว่า, ประหยัดกว่า และเร็วกว่ากระบวนการที่ใช้ฮ็อตฟอยล์ที่มีให้เห็นโดยทั่วไป

การเพิ่มความสามารถของการพิมพ์นั้นหมายถึงการสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนสำหรับนักการตลาดหรือผู้ค้าปลีก และยังเป็นสิทธิบัตรของเทคโนโลยีมูลค่าสุงซึ่งนำเสนอผลตอบแทนการลงทุนที่แข็งแกร่งสำหรับโรงพิมพ์

ประโยชน์สำหรับนักการตลาด และผู้ซื้อสิ่งพิมพ์

ประโยชน์ต่อโรงพิมพ์

จากผลสำรวจจากผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ของ PrintCity และPRINTPlusX* สรุปข้อมูลว่า มากกว่า 50% เชื่อว่าการเพิ่มความสามารถของการพิมพ์จะสามารถเพิ่มมูลค่าของงานพิมพืได้มากถึง 10-30%.

จาก 53% ของผู้ตอบแบบสอบถามได้บอกว่าพวกเขาคาดหวังว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะเป็นหลักประกันให้กับการตลาดและบรรจุภัณฑ์ ควรที่จะต้องเคลือบฟอยล์หรือเคลือบเงา

* PRINTPlusX – The secrets of value-added print survey 2009