InlineColorPilot

ROLAND 700: ทำการวัดและควบคุมค่าสีได้โดยไม่จำเป็นต้องดึงแผ่นพิมพ์ ช่วยให้ประหยัดเวลาและลดการสูญเสีย อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงให้สีมีความสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการพิมพ์ ด้วยการใช้เซ็นเซ่อร์ CCD ความละเอียดสูง InlineColorPilot จะทำการวัดแถบสีได้อย่างสมบูรณ์ภายใน 3 แผ่นพิมพ์ แสงจาก RGB แฟลชจะตอบสนองต่อสีของฟิลเตอร์ซึ่งถูกใช้สำหรับการวัดค่าความหนาแน่นของสีโดยทั่วไป

ROLAND 900 XXL: เมื่อทำการติดตั้งแล้วจะกลายเป็นเครื่องพิมพ์ขนาดใหญที่เร็วที่สุดในโลก InlineColorPilot จะทำให้สามารถผลิตงานพิมพ์คุณภาพสุงได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งช่วยลดเวลาการเตรียมงาน, การวัดที่น่าเชื่อถือ, การสูญเสียที่น้อยลง, ต้นทุนพลังงานที่ต่ำกว่า, ปราศจากการรบกวนของความสมดุลของหมึกกับน้ำ และการผลิตที่ราบเรียบ