ROLAND 50

ผู้นำตัวจริงในเครื่องขนาดเล็ก

ROLAND 50 นำเสนอการทำงานแบบง่ายๆ, เวลาการเตรียมพิมพ์ที่สั้น และมีความยืดหยุ่นในการผลิตสูง ในขนาด 36/52

มีความสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่ความหนา 0.04 มม. ถึง 0.8 มม. ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้บริษัทผู้ผลิตสิ่งพิมพ์มีความสามารถในการขยายตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

ด้วยความสูงของกองหน่วยรับที่ 700 มม. ROLAND 50 เป็นหนืงในหน่วยรับที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องที่มีขนาด 36/52 เหมือนกัน