InlineInspector 2.0

การผลิตที่ไร้ความผิดพลาด

เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น, การรักษาคุณภาพของการพิมพ์ทุกๆแผ่นพิมพ์ให้มีความสม่ำเสมอก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย InlineInspector สามารถจับได้แม้ขี้หมึกขนาดเล็กที่สุด, รอยเลอะ, รอยขีดข่วน, รอยพับ, คราบสกัม โดยที่มีความน่าเชื่อถือเหมือนกับการวัดความเบี่ยงเบนของสี หรือแผ่นพิมพ์ที่ไม่ได้คุณภาพ แผ่นพิมพ์ที่ไม่ได้คุณภาพจะถูกทำเครื่องหมายไว้ และเมื่อทำงานร่วมกับ InlineSorter ก็จะถูกคัดทิ้งโดยอัตโนมัติ

QualityMask
ฟังก์ชั่นการกำหนดจุด ได้ถูกกำหนดไว้แล้วในระบบก่อนพิมพ์เพื่อการตรวจสอบเฉพาะบริเวณที่กำหนดไว้ด้วยความไวที่แตกต่างจากบริเวณอื่น โดยเฉพาะการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ หรือกล่อง บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องบนแผ่นพิมพ์สามารถกำหนดแยกจากการตรวจสอบได้

PDF comparison
ระบบนี้สามารถเปรียบเทียบภาพพิมพ์ได้กับสเปคของลูกค้าที่กำหนดไว้ในไฟล์ PDF เป็นการทำงานง่ายๆ หลังจากบันทึกไฟล์ PDF ไว้ที่โต๊ะควบคุม ตัวแผ่นพิมพ์ที่ใช้อ้างอิง (OK sheeet) จะถูกเทียบกับ PDF ความคลาดเคลื่อนระหว่าง PDF และแผ่นอ้างอิงจะถูกแสดงบนจอเพื่อให้ช่างพิมพ์ตัดสินใจว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ ในการพิมพ์ต่อๆไป ทุกๆแผ่นพิมพ์จะถูกนำมาเทียบกับแผ่นอ้างอิง การเปรียบเทียบกับ PDF จะทำให้ง่ายที่จะเข้าใจการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การเริ่มพิมพ์

ประโยชน์ของ InlineInspector