ศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์ (PTC) ซึ่งเป็นที่รู้จักดีและจะอยู่เหนือเกมส์การแข่งขันของคุณ

ศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์ (PTC) ในเมืองออฟเฟ่นบาค ได้จัดหาปัจจัยต่างๆที่เหมาะสม และเป็นที่รู้จักในฐานะของเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทที่ดีที่สุดในโลก และนำระบบของเราเข้าผ่านการตรวจสอบ จากการพัฒนาจนถึงการทำตลาด, ศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์ (PTC) นำเสนอแนวความคิดที่ครอบคลุมของการบริการแบบสหวิทยาการ เช่น ช่างกล, อิเล็กทรอนิกส์, ขั้นตอนวิศวกรรม, และเพิ่มความรู้ในส่วนของงานก่อนพิมพ์ และการพิมพ์

กว่า 100 ปีที่ผ่านมา, จะเห็นได้ว่าเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทมีความล้ำหน้าอย่างต่อเนื่อง; PTC ได้มีการรวบรวมองค์ความรู้และความเชียวชาญชั้นเลิศ และยังคงเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ของนวัติกรรมอย่างต่อเนื่อง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ หรือทำการทดสอบสินค้าจากเครื่องพิมพ์ภายใต้เงื่อนไขการทดลอง เราจะตอบสนองทุกๆ อย่างที่ท่านต้องการเพื่อที่จะใช้ในการแข่งขัน: การวิจัยและพัฒนา, ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำตลาด, การปฏิบัติ และการทดสอบบนระบบจำลอง และ การสอนฝึกอบรมการใช้งาน

ในศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์(PTC) การสาธิตการพิมพ์ เป็นการปรับแต่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความจำเป็นของคุณ ควบคู่ไปกับทีมงานเทคโนโลยีของเรา, คุณสามารถทดสอบเทคโนโลยีซึ่งคุณต้องการเพื่อเป็นตัวช่วยตัดสินใจในการลงทุนบนความเชื่อถือได้ในระยะยาว, และพื้นฐานที่ยั่งยืน ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของการปฏิบัติงานของคุณ หรือเพื่อเพิ่มมูลค่าคุณภาพงานพิมพ์ของคุณ: ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สิ่งพิมพ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์ (PTC) ยังเป็นศูนย์กลางในการทดลองและการสาธิต เพื่อการให้บริการจาก printservices®,printcom®, printnetwork®, and printadvice® อีกด้วย จงรู้เท่าทัน และอยู่เหนื่อเกมส์การแข่งขัน