ROLAND 200H high pile delivery

ROLAND 200H high pile delivery

ความยืดหยุ่นสูงและกำลังการผลิตที่มากกว่า

ด้วยการเพิ่มความสูงของกองรับกระดาษถึง 900 มม. ทำให้ ROLAND 200 ยังคงเหลือพื้นที่ให้ได้อีกมากสำหรับงานอื่นๆ ขณะที่เปลี่ยนกองกระดาษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานพิมพ์จำนวนมาก หรือการพิมพ์วัสดุที่มีความหนา

ROLAND 200 High pile ยังคงสามารถพิมพ์วัสดุที่มีความหนาได้ตั้งแต่ 0.04 มม. ถึง 0.8 มม. อุปกรณ์สำหรับระบบการพิมพ์กระดาษหนา พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่โต๊ะเดินกระดาษ ทำให้สามารถปรับแต่งล้อส่งได้ง่ายดาย และทำให้สามารถเดินการะดาษได้อย่างราบเรียบและปราศจากรอยลากบนแผ่นพิมพ์

พื้นที่พิเศษสำหรับรุ่น High pile ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ทำแห้งแบบอินฟาเรด (ROLAND SelectDryer IR) หรืออุปกรณ์ทำแห้งแบบอินฟาเรดพร้อมลมร้อน(ROLAND SelectDryer IR/TL) เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการทำแห้ง