printnetwork®

ด้วยเครือระบบข่าย Manroland ที่ติดตั้งไปแล้วมากกว่า 2000 แห่งทั่วโลก เราเสนอการผสมผสาน และเครื่องมือที่สามารใช้งานได้จริงเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่โรงพิมพ์ทั่วโลกให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด, ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ, เพิ่มคุณภาพงานพิมพ์และเพิ่มกำไรให้แก่ธุรกิจ

Printnetwork® นำเสนอ โซลูชั่นขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติ ที่รวบรวมทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ การเตรียมงานก่อนพิมพ์ และแผนการผลิต กระทั่งถึงจัดจัดการคุณภาพ Color control และ Inline Inspection ด้วย Job Transparancy, ขั้นตอนของเอกสารที่สมบูรณ์ และความปลอดภัยในการพิมพ์ ซึ่งธุรกิจสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และลดต้นทุนในการดำเนินงานอีกด้วย