Upgrades

ด้วยเงื่อนไขการตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยี ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง Upgrade เครื่องพิมพ์แม้ว่าจะอยู่ระหว่างในช่วงของการลงทุนก็ตาม printservices® เสนอการเพิ่มความสามารถที่หลากหลายที่เป็นไปได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าของสินค้า การ Upgrades สามารถทำได้กับทุกระบบการพิมพ์ และผลิตภัณฑ์ printnetwork®

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายกลุ่มของสินค้า, การเพิ่มปริมาณงานพิมพ์หรือคุณภาพ, หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: จากการสั่งสมประสบการณ์ของพวกเราที่เดินหน้าพัฒนาแพ็คเก็จการ Upgrade อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าของเรามีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นในตลาดที่มีความต้องการสินค้าสิ่งพิมพ์คุณภาพสูง