การบำรุงรักษา และโปรแกรมการให้บริการ

แม้ว่าจะถูกใช้งานมามากกว่า 500 ล้านรอบพิมพ์แล้วก็ตามเครื่องพิมพ์จะต้องดูแข็งแรงและมีประสิทธิภาพเหมือนตอนที่ติดตั้งครั้งแรก นี่หมายถึงว่าเครื่องพิมพ์จะต้องถูกรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เราแนะนำโปรแกรมการให้บริการ หลังจากนั้น, การให้บริการอย่างมืออาชีพเป็นทางเลือกเดียวที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีระบบการพิมพ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่สามารถส่งมอบงานพิมพ์ที่มีคุณภาพทุกๆ วันตลอดไป

แพ็คเก็จการบริการ Proserv เป็นชุดโครงสร้างหลัก และครอบคลุมบริการทั้งหมดตั้งแต่การตรวจสอบทั่วไปโดยละเอียดไปจนถึงการตรวจเช็คความปลอดภัย และแนวความความคิดในการดูแลที่สามารถปรับแต่งได้ ตลอดจนถึงการบำรุงรักษาตามความความจำเป็นของลูกค้า ความผิดพลาดบางอย่างสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือแบบ on-line (telediagonstic) และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยพื้นฐานการวิเคราะห์อย่างละเอียดและการให้บริการแบบถึงที่