printservices®

ในการแข่งขันที่เผชิญหน้ากันอย่างรุนแรง, ความคาดหวังที่จะได้รับจากเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทมีมากกว่าที่เคยผ่านมา นอกเหนือจากจะต้องมีความคงทน และความมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ และยังต้องสามารถตอบสนองความต้องการใหม่ๆ และความต้องการที่มากขึ้นจากผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ การให้บริการและให้ความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพจากโรงงานผู้ผลิต เป็นสิ่งสำคัญยิ่งไม่น้อยไปกว่าความเชื่อมั่นว่าการผลิตจะไม่หยุดชะงักจากสาเหตุของเครื่องเสียซึ่งจะถูกรักษาไว้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

"เราจะไม่เพียงแค่ซื้อเครื่องพิมพ์ในอนาคต แต่เรายังซื้อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าอีกด้วย" มันฟังดูเหมือนง่ายๆ แต่เป็นบทสรุปที่ดูน่าทึ่งของหลักปรัชญา Manroland Sheetfed การผลิตงานวิศวกรรมชั้นเลิศ, เครื่องพิมพ์ที่ล้ำสมัย เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของเป้าหมายในการให้บริการที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ยกระดับงานพิมพ์ที่สูงขึ้น และได้รับผลตอบแทนสูงสุดในการลงทุน

ลูกค้าสามารถได้รับความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางของผู้ให้คำปรึกษาด้านงานพิมพ์ของ Manroalnd ประสบการณ์ที่กว้างขวางของพวกเขาจะสามารถจัดการทุกๆ สาเหตุที่เกิดขึ้นในการผลิตสิ่งพิมพ์, ตั้งแต่การวางระบบโรงงานไปจนถึงการฝึกอบรมพนักงาน, เพื่อให้มั่นว่าธุรกิจของลูกค้าจะมีผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด