ColorPilot – najszybszy, najbardziej skuteczny sposób pomiaru barwy

Systemy kontroli barwy są niezbędne do standaryzacji procesów druku. Im szybciej działają, tym więcej można zaoszczędzić czasu i pieniędzy. ColorPilot oferowany przez Manroland Sheetfed to najszybszy z możliwych system zarządzania barwą.

ColorPilot jest bardzo skuteczny; cały proces pomiaru zajmuje zaledwie kilka sekund, w których to następuje pomiar densytometryczny i kolorymetryczny w jednym przebiegu.

ColorPilot i Inline ColorPilot – inteligentne zarządzanie barwą

Od momentu rozpoczęcia pracy ColorPilot automatycznie skanuje cały pasek kontrolny wysyłając wartości desytometryczne i kolorymetryczne do konsoli, dostarczając operatorowi maszyny wszystkich informacji niezbędnych do kontroli systemu.

Inline ColorPilot – automatyczny proces pomiarowy mierzy gęstość optyczną przy pełnej prędkości produkcyjnej bez konieczności wyjmowania arkuszy z maszyny – oszczędzając czas, polepszając stabilność koloru i redukując makulaturę podczas narządu maszyny i zmiany zlecenia.

Wielofunkcyjność

ColorPilot i Inline ColorPilot mogą zostać wyposażone w dodatkowe opcjonalne systemy zwiększające produktywność :

okBalance®- oprogramowanie zintegrowane w urządzeniu ColorPilot, służące do utrzymywania gęstości optycznej na podstawie kontroli balansu szarości – zapewnia najwyższą stabilność podczas procesu drukowania

ProcessMonitor – pokazuje rzeczywistą analizę każdego wydrukowanego arkusza zgodnie z normą ISO 12647-2. Zawiera następujące parametry: gęstość optyczną, wartości kolorymetryczne, odchylenia delta E, przyrost punktu rastrowego, traping i balans szarości. Wszystkie te parametry przedstawione są graficznie na ekranie

ROLANDInlineRegister – umożliwia w pełni zautomatyzowany pomiar i kontrolę pozycji registra. Kontrola registra następuje podczas procesu kontroli koloru, w ten sposób nie traci się czasu ze względu na dodatkowe operacje – jest to element znacząco wpływający na zmniejszenie ilości makulatury.

**Oferta Specjalna!**

W celu bezpłatnej konsultacji z lokalnym działem serwisu Manroland Sheetfed kliknij tutaj. Zamówienie powinno zostać złożone do 30 września 2014.