Produkcja

Manroland Sheetfed ma centralę i zakład produkcyjny z własną odlewnią na obszarze 6,6 hektara w niemieckim Offenbach, niedaleko Frankfurtu. Manroland prowadzi tu prace badawczo-rozwojowe oraz posiada wyspecjalizowane Centrum Technologii Druku (Print Technology Center) – cieszące się na całym świecie opinią centrum doskonałości i wiedzy branżowej.

Zakład z odlewnią o powierzchni 54 835 m2 zaprojektowano jako zintegrowany obiekt produkcyjny. Dzięki temu pracownicy oszczędzają czas potrzebny na koordynację produkcji. To przekłada się na znacznie krótsze czasy wykonywania procesów technologicznych, co prowadzi z kolei do niższych kosztów i mniejszych wydatków ponoszonych przez klientów.

"Wyspecjalizowane Centrum Technologii Druku to miejsce, w którym spotykają się najważniejsi w branży eksperci, technicy i inni specjaliści zajmujący się pracami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie nowych technologii druku.W ciągu ponad 25 lat odbyła się tu znaczna liczba konferencji, spotkań technicznych i dni otwartych. W księdze gości można znaleźć wpisy złożone przez najwybitniejsze postacie świata drukarskiego.Centrum stanowi istotną część zaplecza Manroland. Firma może testować tu najnowsze rozwiązania i technologie, jednocześnie wdrażając nowe standardy w branży druku na całym świecie.Potencjalni klienci mogą w Centrum prowadzić własne badania produktu i testy pilotażowe, a także wysłać do niego na szkolenie operatorów najnowszych maszyn ROLAND.
"

Ponadto, dla Manroland doświadczeni pracownicy stanowią najwyższą wartość. Są oni dumni z bycia członkami organizacji o długich tradycjach dążenia do doskonałości w dziedzinie budowy maszyn drukarskich. Dzięki specjalnemu programowi szkoleń firma posiada wysoko wykwalifikowany zespół inżynierów i pracowników technicznych, co gwarantuje dalszy rozwój branży.