QuickChange Technologies

QuickChange Air Job - Specifične postavke zraka za sve relevantne točke potrošnje podesive preko upravljačke konzole.

QuickChange Clamp - Višenamjenski škrip za brzu izmjenu forme na form cilindru lak jedinice.

QuickChange Coating - Sustav za brzu izmjenu laka.

QuickChange PPL - Sustav za brzo stezanje forme na lak jedinici.

QuickChange Color - Protok boje može bit predselektiran kroz tri različita smjera; prednji protok, normalni protok, zadnji-težak protok boje preko optimiziranih start-up sekvenci za kontakt pojedinih valjaka obojenja za optimalnu upotrebu i smanjenje otpada.

QuickChange Color Plus - Sustav za podešavanje boje računalno generiran za optimalno podešavanje zona obojenja.

QuickChange Infeed - Automatizirana selekcija i motorizirano podešavanje prednjih marki.

QuickChange Job - Automatski odabir sekvenci pripreme stroja sa predselekcijom potrebnih radnji

QuickChange Job Transferter - Automatsko podešavanje hvataljki na transferterima i ulagačem bubnju prema debljini materijala.Time osiguravamo jednostavnu promjenu sa papira na karton i obratno.

QuickChange Surface A - Specialno oslojena površina bojanika koja osigurava brzo i efektivno čišćenje.

QuickChange Wash A - Modificirani uređaji za pranje valjaka za brzo pranje s najboljim mogućim rezultatima.