ROLAND 500

Najravniji protok arka osigurava najbolji rezultat

ROLAND 500 nudi najravniji protok arka kroz stroj čak i kod materijala debljine do 1 mm i brzine od 18.000 araka/sat davajući pritom besprijekornu kvalitetu tiska.

Tri različita podešenja hvataljki na transferterima omogućuju arcima debljine od 0,04 do 1,00 mm da budu transportirani kroz stroj nježno i bez ikakvih kontakata preko zračnih jastuka.

Sa svojom sposobnošću da procesira različite debljine materijala, ROLAND 500 može preuzeti posao od 2 stroja koji su isključivo namijenjeni za tisak papira ili kartona.

Široki raspon opcija manrolandovih aplikacija uključujući InlineCoater s automatskim stezanjem lak ploče, Inline Foiler i InlinePerfector omogućavaju tiskanje širokog raspona poslova s visokom kvalitetom krajnjeg proizvoda, čime omogućuje tiskarama da se pozicioniraju na vrh svojih tržišta.