Tiskové barvy

Barvy printcom® poskytují vynikající výsledky - certifikované

Kvalita tisku a ziskovost procesu tisku do značné míry závisí na volbě správné barvy. printcom® nabízí barvy pro nejširší škálu aplikací. Jaké jsou nejdůležitější kategorie v tomto rozsahu?

Barvy, které určují standardy. Všechny naše tiskové barvy, kromě plakátových barev, jsou v souladu s DIN ISO 2846-1. To znamená, že splňují Ofsetový procesní standard (PSO-Process Standard Offset) a poskytují nejlepší předpoklady pro splnění požadavků DIN ISO 12647-2, standard průmyslové výroby tiskových produktů. Navíc všechny naše tiskové barvy jsou certifikované. Jsou vyhovující pro tiskový proces s ohledem na:

Barvy printcom®: pouze vybrané po jasně kompatibilních výsledcích. manroland provádí intenzivní testy, aby vyvinul vysoce kvalitní a procesně kompatibilní tiskové barvy. V prvé řadě jsou nastaveny kvalitativní měřítka a barvy jsou testovány na jejich základě. Nejlepší barvy jsou podrobeny dlouhodobým testům u zákazníků, kde musí ukázat, čeho jsou schopné v daných provozních podmínkách. Tím je zajištěno, že jen tiskové barvy, které nabízejí stabilitu procesu a věrnost barev, jsou zahrnuty do nabídky printcom®.