Výroba a zpracování

Společnost Manroland Sheetfed má centrálu a slévárnu o rozloze 6,6 hektarů v Offenbachu v blízkosti německého města Frankfurt. Zde uskutečňuje Manroland své výzkumné a vývojové aktivity a zde se nachází vyhlášené Print Technology Center - celosvětově uznávané jako středisko skvělých tiskových technologií a odborný znalostí.

Slévárna na ploše 54.835 m2 byla projektována jako integrované výrobní zařízení šetřící cenný čas koordinací odlévání a výrobního zpracování. Toto umožňuje mnohem kratší výrobní časy, které mají zase za následek nižší náklady a snížené výdaje zákazníků.

Vyhlášené Print Technology Center je středem dění pro mnoho předních výzkumných pracovníků, techniků, odborníků a jiných profesionálů v tomto odvětví zapojených do výzkumu a vývoje nových tiskových technologií. Za dobu více než 25 let bylo hostitelem celé řady konferencí tiskové asociace, technických jednání a akcí typu „open house" s knihou účastníků na úrovni „kdo je kdo" v tiskové branži. Je to důležitý zdroj pro Manroland umožňující testování nejnovějších řešení a technologií v rámci neustálého prosazování nových standardů ve světě tisku. Je rovněž místem, kde potenciální zákazníci mohou provádět studium výrobků, předběžné testování a kde probíhá školení obsluhy na tiskových strojích ROLAND odpovídajících nejnovějšímu stavu techniky.

Manroland oceňuje svoji zkušenou pracovní sílu jako svůj nejcennější zdroj a je značně pyšný na dlouholetou tradici společnosti ve strojírenské výrobě nejvyšší kvality. Odpovědnost za neustálé učňovské programy rovněž zajišťuje, že zde i v budoucnosti bude zásoba vysoce kvalifikovaných techniků a řemeslníků pro další pohánění průmyslového odvětví dopředu.