24/7 TeleSupportCenter

Защитете вашата машина с 24/7 TeleSupportCenter (TSC) на Manroland

TeleSupportCenter е на разположение 24/7. Благодарение на TelePresence на Manroland, ефективните електронни комуникации, най-новите методи на анализ и средства за диагностика, проблем във вашата машина може да бъде открит от отдалечена дестинация и в много случаи поправен незабавно.

Достъпен 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Сервизните центрове на Manroland са разположени в различни времеви зони, така че където и да сте в света, сервизното запитване ще бъде насочено към обслужващо място, запазвайки ставката до абсолютния минимум. Всички сервизни инженери на Manroland са централизирано обучени и използват едни и същи средства за диагностика на грешките от разстояние.

Включен RemoteCheck-up. Комбинирайки TelePresence и TSC, системата ви предлага дори по-вече защита с четири RemoteChecks-up за година. Всяко тримесечие клиентите на ROLAND ще получават оценка за състоянието на машината, помагайки да се идентифицира на по-ранен етап кои компоненти на машината могат да доведат до съобщения за грешки. Това позволява да бъдат идентифицирани потенциално повредени компоненти на по-ранен етап и подменени, ако е необходимо преди да възникне проблем с машината.