Сервиз от разстояние

Когато повреда прекъсва производството, printservices® трябва да се запознае незабавно. В зависимост от вашата печатна система, повредата се съобщава на нашите сервизни техници, които са на разположение 24/7 с натискането на бутон или по телефона.

Когато се получи съобщението, сервизен техник незабавно извършва диагностика от разстояние и влиза във връзка с обслужващия персонал за да реши какви мерки трябва да се предприемат. Повечето проблеми могат да бъдат решени с подкрепа от разстояние и да се избягнат пътните разходи.

Preventive remote analysis. Чрез регулярен анализ от разстояние на печатната система, слабите места могат да бъдат идентифицирани по-рано и поправени със съгласието на клиента преди те да доведат до проблем; допълнителното предимство е да се планира работата на сервиза в производствения план своевременно.