Ъпгрейди

Промяната в условията на пазара или технологичните модификации изисква ъпгрейд, понякога дори между инвестиционните фази. printservices® предлага разнообразни възможности за модернизация за увеличаване на производствената ефективност и стойността на продукта. Ъпгрейдите са налични за всички печатни системи и printnetwork® продукти.

Дали е въпрос на разширяване на продуктовото портфолио, увеличаване на продукцията или качеството или въпроси по околната среда - нашият практически опит и пакети с ъпгрейди помагат на клиентите ни да останат конкурентноспособни.