Поддръжка и сервизни пакети

Дори и 500 милионният отпечатък може да изглежда като първия. Това означава, че машината трябва да се поддържа в добро състояние. Ние препоръчваме сервизни пакети. Все пак професионалния сервиз е единственият начин да се гарантира, че високо производителните печатни системи могат да доставят качеството от първия ден за много години.

Сервизните пакети ProServ са структурирани по модули и покриват всички сервизни сектори от инспекция до проверка за безопасност и вариативни концепции за грижа чрез поддръжка спрямо нуждите. Някои неизправности могат лесно да бъдат отстранени чрез теледиагностика, за други може бързо да се погрижите на базата на цялостен анализ от местния сервиз.