printservices®

В лицето на все по-ожесточена конкуренция, от печатните машини се очаква да правят много по-вече, отколкото всякога досега. Освен това, налага се да бъдат много по-надеждни и последователни в тяхното представяне и трябва да бъдат в състояние да посрещнат новото и по-голямо търсене от купувачите на печатни машини. Професионалният сервиз и поддръжка от производителя са по-жизненоважни от всякога в осигуряването на това, че прекъсванията в производството, причинени от повреди се поддържат на абсолютния минимум.

"Ние не купуваме машини, ние купуваме производителност." Това просто, но силно изявление затвърждава философията на Manroland Sheetfed. Доставката на отлично проектирана машина е просто една нишка от комплексния сервиз, насочен към по-високи нива на производителност от печатниците и възможно най-висока възвръщаемост на инвестициите.

Клиентите могат да получат достъп до широкообхватното познание и опит на консултантите на Manroland. Техният обширен опит може да бъде упражняван във всеки аспект на печатната продукция от създаването в завода през обучение на персонала, допълнително да гарантира бизнеса на клиентите да достигне оптимална производителност.