Печатни мастила

Мастилата printcom® осигуряват брилянтни резултати. Сертифицирани!

Качеството на печат и рентабилността на печатния процес зависят до голяма степен от избора на правилните мастила. printcom® предлага мастила за най-голямо разнообразие от приложения. Кои са най-важните категории в гамата?

Мастила, които установяват стандарти. Всички наши печатни мастила, отделно от мастилата за постери, отговарят на стандарта DIN ISO 2846-1. Това означава, че те съответстват на Process Standart Offset (PSO) и осигуряват най-добрите предпоставки за посрещане на изискванията на DIN ISO 12647-2, промишлен производствен стандарт за печатни продукти. В допълнение - всички наши мастила са сертифицирани. Те са съвместими с печатния процес по отношение на:

Мастилата printcom® са селектирани само след ясни резултати за съвместимост. Manroland провежда интензивни тестове за да разработи висококачествени и съвместими с печатния процес мастила. На първо място, показателите за качество са определени и мастилата са тествани на тази база. Най-добрите мастила са обект на дълготрайни тестове, където те трябва да покажат на какво са способни при производствени условия. Това гарантира, че само печатните мастила, които предлагат стабилност на процеса и са точни цветово са включени в гамата на printcom®