printcom®

Отделът за научно-изследователска и развойна дейност на Manroland управлява постоянното развитие на консумативите и материалите за установяване на нови стандарти в печата.

printcom® снабдява клиентите с широко тествани, сертифицирани и съвместими с процеса компоненти за допълнително усъвършенстване и оптимизиране на техните печатни системи. Използването на експертно произведени части може значително да намали макулатурите, да намали разходите за ел. енергия и да намали влиянието върху околната среда.

Спецификацията на продукта може да варира според региона. За подробности се свържете с Manroland Sheetfed или дистрибутора във вашия район.