ColorPilot, ColorPilot Smart и ColorPilot Plus

ColorPilot е добре доказано, от висок клас денситометрично и колориметрично измерване и решение за контрол от Manroland Sheetfed.

Листът се фиксира с вакуумна система, която осигурява надеждно задържане дори при много тънки и дебели материали. Благодарение на корекцията в наклона на измерващата глава е възможно използването на най-малките 4 мм контролни ивици. Използвайки материали от висок клас (спектрален модул Zeiss, стъклени интерферентни филтри, метални компоненти вместо пластмасови), системата е много здрава, надеждна и предоставя прецизни данни за измерването. Отделни модули за денситометрично и спектрално измерване гарантират едновременно и съответстващо на стандарта измерване.

В зависимост от различните конфигурации, които са необходими, семейството на ColorPilot включва ColorPilot, ColorPilot Smart и ColorPilot Plus версиите за да посрещнат особените нужди на клиента според приложението. Тази доказана ColorPilot технология от Manroland Sheetfed осигурява уникални решения, приспособени към изискванията на клиентите, но произвеждащи същия висококачествен краен резултат. PrintServices специалистът ще намери най-доброто решение за вашето приложение. Свържете се с вашия местен офис за по-вече подробности.