Системи Select

SelectDryer ИЧ/топъл въздух и УВ сушилки за машини ROLAND.

SelectAirStation Опция шкаф за централно захранване с въздух.

SelectAntistatic Йонизиращо оборудване.

SelectCompressor Компресор за генериране на копресиран въздух.

SelectCleaningSystem Автоматично измиващо устройство за гуно платно или натисков цилиндър.

SelectPowderSystem Талк апарат.

SelectDampeningStation Агрегат за охлаждане на овлажняващия разтвор.

SelectDampeningFiltration Филтриране на овлажняващия разтвор.

SelectCombiCenter Комбиниран агрегат за охлаждане на овлажняващия разтвор и контрол на температурата на мастилената секция.

SelectCoatingSystem Камер-ракелна система с регулиране на натиска.

SelectInkSupply Система за снабдяване с мастило.