Системи QuickChange

QuickChange Air: За специфични настройки на въздуха за всички съответстващи точки на консумация от контролния пулт.

QuickChange Clamp: Мулти-функционални бързи щанги за формения цилиндър в лаковата секция

QuickChange Coating: За бърза смяна на лака

QuickChange PPL: За смяна на плаката за лак

QuickChange Color: Потокът на мастилото може да бъде избран предварително по три различни начина: челен, нормален и заден. Също така с оптимизираната последователност на стартиране за контактите на валовете допълнително се намаляват макулатурите при старта.

QuickChange Color Plus: Система за настройка на цвета с компютърна оптимизация на настройките на мастилените шибри.

QuickChange Infeed: Автоматичен избор и моторизирана настройка на предни марки.

QuickChange Job: Експлоатационни стъпки, които се извършват в автоматична последователност по време на смяна на поръчката.

QuickChange Job Transferter: Автоматична настройка спрямо дебелината на материала (настройка по височина на грайферите на трансфертера и на захранващия барабан) и нов захранващ барабан. Това опростява смяната от хартия към картон.

QuickChange Surface: Специално покритие, което отблъсква мастилото в мастилниците и гарантира бързи и ефективни измиващи резултати.

QuickChage Wash: Модифицирана система за миене на мастилените валове с най-добрите възможни резултати.