InLineColorPilot

ROLAND 700: Измерва и контролира цвета постоянно без неоходимостта от изваждане на листа. Това спестява време и макулатури и подобрява стабилността на цвета, предлагайки пълна документация на отпечатваните поръчки. С използването на CCD сензор с висока резолюция, InLineColorPilot измерва целите контролни ивици на всеки три листа. Индикацията на RGB съответства на цвета на филтрите , които се използват за нормални денситометрични измервания.

ROLAND 900, XXL: Когато се инсталира на машина, която се смята за най-бързата машина голям формат в света, InLineColorPilot постоянно произвежда висококачествен печат. Ползите включват намалени времена за подготовка, надеждно измерване, по-малко макулатури, по-ниски разходи за електро енергия и без смущение в баланса мастило-вода.