InLineFoiler

InLineFolier на Manroland е новаторска опция, която посреща нуждите на пазара за по-креативен, по-привлекателен и по-жизнен печат.

С използването на InLineFoiler, печатарите могат да печатат студен печат с фолио и надпечат с пълния спектър от цветове онлайн върху широк кръг материали само при едно преминаване през машината и то може да бъде комбинирано с преге и ефектен или частичен лак за максимално въздействие.

Съвместим е с всички машини в ROLAND 700 B1 и 500 B2 сериите и може да бъде използван с конвенционални или УВ мастила. InLineFoiler осигурява прецизен печат и регистър на фолиото, по-прецизно, по-ефективно и по-бързо от който и да е топъл печат на пазара.

Подобреният печат означава ясно разграничаване на продукта за различните видове търговци и тъй като е патентована технология с голяма стойност, тя осигурява силна възвръщаемост на инвестициите за печатарите.

Ползи за търговците и купувачите на машини

Съгласно изследване на купувачите на машини, проведено от PrintCity и PRINTPlusX* по-вече от 50 % вярват, че подчертания печат увеличава стойността на печата с 10 - 30 %.

53 % от анкетираните също посочват, че те биха очаквали по-високата стойност на потребителския продукт да бъде асоциирана с обезпечението на пазара или опаковките, които са били фолирани или лакирани.

*PRINTPlusX - Изследване на тайните на печата с добавена стойност 2009